Modelformulier voor herroeping


MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan :
Gimic Autominiaturen, Heide 59 2235 Westmeerbeek, Gimic@skynet.be
...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

— Naam /Namen consument(en)

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
— Adres consument(en)

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

— Datum

...............................................................................................................

— Handtekening van consument(en)
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

...................................................................................................................................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.