Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden
Inhoudsopgave

Artikel 1 - Identiteit Ondernemer
Artikel 2 - prijs
Artikel 3 - aanbod
Artikel 4 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 5 - klachten
Artikel 6 - leveringsvoorwaarden
Artikel 7 - garantievoorwaarden
Artikel 8 - herroepingsrecht
Artikel 9 - overmacht
Artikel 10 - privacy
Artikel 11 - wijziging voorwaardenArtikel 1 : Identiteit Ondernemer

Vestigingsadres:
Gimic Heide 59 2235 Westmeerbeek
Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 8u30-12u en van 13u-18u zaterdag van 8u30 tot 16u Telefoonnummer: 016/699839 E-mailadres: gimic@skynet.be BTW-nummer: BE0630.486.043

Artikel 2 : prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn nettoprijzen exclusief verzendkosten of eventuele andere kosten zoals vervoer-, reservatie- of administratieve kosten.
De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan afwijkingen bevatten (getoonde afbeeldingen zijn niet bindend. )

Artikel 3 : aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Artikel 4 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van www.autominiaturen.be.

Artikel 5 : klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.
Indien deze tekortkoming niet binnen een periode van 30 dagen na aankoop wordt gemeld vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
Ingediende klachten worden uiterlijk 14 dagen na ontvangst beantwoord.

Artikel 6 : leveringsvoorwaarden

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het verzenden van uw bestelling.
Zodra u besteld en betaald heeft, krijgt u in 2 tot 5 werkdagen een e-mail met de bevestiging.
Zendingen kunnen door ons enkel op weekdagen (van maandag tot vrijdag) aan de vervoerders worden aangeboden.
Indien een product uitverkocht is en niet meer na te leveren is, vervalt de koopovereenkomst.
Het product wordt steeds binnen 30 dagen geleverd , tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden en recht op een eventuele schadevergoeding.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Let op! Vul uw adresgegevens correct in. Wanneer adresgegevens niet kloppen en er om deze reden niet bezorgd kan worden, is www.autominiaturen.be niet verantwoordelijk en dient u voor het opnieuw verzenden van de bestelling verzendkosten te betalen.

Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid indien u niet thuis bent als de koerier bij u aanbelt, wordt het pakket op een ander tijdstip/andere dag nogmaals aangeboden. Als u bij de 2e afleverpoging opnieuw niet thuis bent kunt u het pakket bij uw postkantoor afhalen tot 3 weken na de 1e afleverpoging.

Artikel 7 : garantievoorwaarden

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Zoals vermeld in Artikel 5 dient elk gebrek gemeld te worden binnen een periode van 30 dagen na aankoop.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.

Artikel 8 : herroepingsrecht

Het recht van retour:
Consumenten hebben het recht om artikelen binnen 14 dagen te retourneren.

bedenkingstijd:
De bedenktijd van 14 dagen gaat in vanaf de dag dat de klant het artikel in ontvangst neemt.
Zodra de kennisgeving tot herroeping is gedaan, heeft de consument nog eens 14 dagen de tijd om de artikelen terug te sturen.

Zorg van de goederen :
Tijdens de 14 dagen bedenktijd die de consument als recht heeft, Zal deze het product niet beschadigen of gebruiken. Wetende dat dit product kan teruggezonden worden in de originele staat (in de mate van het mogelijke) naar de ondernemer. Die conform redelijke en duidelijke afspraken maakt met betreffende klant , die hierbij in acht dient te nemen dat desbetreffend artikel terug kan verkocht worden door de ondernemer.

Kosten in geval van Herroeping:

Indien de consument het gebruik van herroepingsrecht wil indienen, zullen de kosten van de retourzending voor zijn rekening zijn .De consument wordt wel geadviseerd de retourzending aangetekend te verzenden.
Indien de consument een bedrag betaalt voor de artikel(en) ,zal de ondernemer zo spoedig mogelijk , doch binnen de 14 dagen na ontvangst van de retourzending deze terugbetalen.

Artikel 9 : overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we richting de consument onze beloftes niet kunnen waarmaken. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 10 : Privacy

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van www.autominiaturen.be bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat www.autominiaturen. uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat per é-mail aan te vragen aan www.autominiaturen.be
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, www.autominiaturen.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
www.autominiaturen. respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De website van www.autominiaturen. maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
Megatip houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Artikel 11 : Wijziging voorwaarden

www.autominiaturen.be kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.